top of page

Workshops en programma's

Naast transformatieve coaching van senior executives en bezinnende gesprekken met leiderschapsteams ontwerp en faciliteer ik workshops en programma’s.

 

Workshops zijn ‘deep dives’ in een specifiek thema en combineren de kracht van het gesprek met de creativiteit van interactieve werkvormen en momenten van reflectie. Thema’s die mij na aan het hart liggen zijn:

- identificeren van ingeslepen denkpatronen

- verkennen van mogelijke toekomsten

- (her)vinden van betekenis

- complexiteit en systeemdenken

- omgaan met paradoxen en onzekerheid

- leiderschap, ethiek en morele dilemma’s

Workshops duren doorgaans een of twee dagen, maar ook meerdaagse retreats zijn mogelijk. Om de noodzakelijke afstand tot de dagelijkse beslommeringen te kunnen garanderen, zijn workshops altijd off-site.

 

Programma’s zijn een aaneenschakeling van met zorg op elkaar afgestemde ‘eenheden van verandering’. Denk aan gesprekken (‘de kleinste eenheden’), workshops, interventies, verkenningen en experimenten. In de juiste dosering en volgorde zetten deze kleine eenheden grote veranderingen in beweging, zowel persoonlijk als organisatorisch.

 

Programma’s zijn altijd optimaal afgestemd op de context van de organisatie. Mijn werkwijze laat bovendien ruimte voor nieuwe inzichten, plotselinge veranderingen en de effecten van het werk zélf, aangezien alles wat je binnen een complex systeem doet — organisaties zijn nu eenmaal complexe systemen — dat systeem ‘ergens op enig moment’ beïnvloedt. De context verandert dus voortdurend en daarom is het proces emergent en mijn manier van werken adaptief.

 

Programma’s kunnen variëren in duur en intensiteit — uiteenlopend van een serie workshops tot een organisatiebrede cultuurverandering. Mijn rol is vanzelfsprekend afhankelijk van de aard van het programma.

 

Een voorbeeld van een programma is Waysfinding dat is opgebouwd uit drie bouwstenen — verkennen van mogelijke toekomsten, (her)vinden van betekenis en navigeren in complexe systemen — waarmee een organisatie haar wendbaarheid en aanpassingsvermogen in onzekere tijden vergroot. 

CONTACT

Wil je meer weten over mijn werk of een mogelijke samenwerking verkennen, neem dan gerust contact op. Misschien kunnen we een wandeling maken of een museum bezoeken. Maar er is hoe dan ook tijd voor een ongehaast (online) gesprek.

Anker 4
bottom of page