top of page

Onderzoekende gesprekken met leiderschapsteams

We praten en vergaderen heel wat af, maar hoe vaak maken we tijd vrij voor echte conversaties? Voor gesprekken waarin we nieuwsgierig kunnen zijn, bereid ons oordeel op te schorten en openstaan voor de inzichten en meningen van anderen. Terwijl juist dit soort gesprekken, waarin we met en van elkaar leren, het startpunt van vooruitgang en betekenisvolle verandering zijn.

Onderzoekende gesprekken bieden een fysieke en mentale structuur waarbinnen we onze gedachten, ideeën en twijfels kunnen delen. Waarin we onze kwetsbaarheid kunnen tonen en toe durven geven dat we het antwoord nog niet en misschien wel nooit zullen hebben. Onderzoekende gesprekken helpen ons zien en doorgronden hoe anderen naar de wereld én naar ons kijken en creëren zo een dieper inzicht in elkaars denkpatronen en beweegredenen. Door gezamenlijk verbindingen te leggen tussen die verschillende ‘realiteiten’ ontdekken we mogelijkheden die anders verborgen zouden zijn gebleven.


Onderzoekende gesprekken beginnen niet met een probleem dat ter plaatse moet worden opgelost, maar met een vraag die moet worden ontward en verkend. Ze leiden niet tot to-do-lijstjes of een direct toepasbare oplossing, althans niet per se, maar tot een dieper en breder begrip, nieuwe inzichten en alternatieve denkrichtingen. [1]

Voor leiderschapsteams die:

  • een specifiek vraagstuk willen ontrafelen en doorgronden zonder de druk te voelen dat hét antwoord of dé oplossing ter plekke moet worden gevonden; [2]

  • inzicht willen krijgen in hun gezamenlijk denkproces en hun cognitieve diversiteit optimaal willen ontplooien.

Wil je elkaar beter begrijpen en als team weloverwogen beslissingen nemen? Neem dan contact op.

[1] Soms is meer breedte of diepte nodig dan een enkele conversatie toelaat. In die gevallen zijn (meerdaagse) off-sites een alternatief. Ze combineren de kracht van het gesprek met de creativiteit van interactieve werkvormen en momenten van reflectie. Thema’s die zich hiervoor goed lenen zijn: doorbreken van ingeslepen denk- en gedragspatronen; verkennen van mogelijke toekomsten; (her)vinden van betekenis; complexiteit en systeemdenken; omgaan met paradoxen en onzekerheid; en leiderschap, ethiek en morele dilemma’s.
[2] Het kan gaan om een strategisch of ethisch vraagstuk, maar ook over een existentiële vraag, zoals welke betekenis willen we hebben? Kortom, onderwerpen waarvan we vaak zeggen, daar moeten we het eens over hebben, maar waar we vrijwel nooit de rust en ruimte voor vinden en die, vanwege hun aard, niet passen binnen de actiegerichte structuur en cultuur van een doorsnee management- of bestuursvergadering.

bottom of page