top of page

Transformatieve coaching voor senior executives

We leven in een wereld waarin vandaag dingen gebeuren die we gisteren niet voor mogelijk hielden en waarin onze uitdagingen en toekomstvraagstukken complex en verweven zijn. Om in dit labyrint je weg te vinden, moet je ingeslepen gedrags- en denkpatronen doorbreken, ‘onmogelijke’ verbanden leren herkennen en niet langer bang zijn dat je iets niet weet of nog niet kan weten.

Transformatieve coaching helpt je deze innerlijke metamorfose te maken. [1] Het nodigt uit tot zelfonderzoek — tot het verkennen en bevragen van de structuren die aan de basis liggen van je zelfbeeld en hoe je naar de wereld kijkt. Waar traditionele coaching de nadruk legt op het verwerven van meer kennis en vaardigheden, leidt transformatieve coaching tot een groter bewustzijn, meer nuances in je denken en een toenemend vermogen om met complexiteit en ambiguïteit om te gaan. Je ontwikkelt een innerlijk en dus ook moreel kompas dat je helpt navigeren door een voortdurend veranderend landschap. Het pad door dit landschap is voor iedereen anders, met unieke uitdagingen, doorbraken en mijlpalen. Het is noch lineair, noch voorspelbaar, en kent periodes van snelle groei maar ook momenten van stagnatie.

Transformatieve coaching is dan ook geen ‘60 minuten coaching’. Er is geen blauwdruk of afgebakend tijdpad. Samen voeren we ongehaaste gesprekken, niet vanachter een bureau, maar altijd in een omgeving die motiveert, uitnodigt, en waarin we onze gedachten de vrije loop kunnen laten. Deze openhartige gesprekken leggen de basis voor het adaptief vermogen tot verandering en zelfvernieuwing dat nodig is om vooruit te komen als alles om je heen onzeker en voor meerderlei uitleg vatbaar is.

Voor senior executives die:

  • zich realiseren dat de manier waarop ze denken en naar de wereld kijken ontoereikend is voor hun complexe, verweven problemen en die (zelf)bewuster en vanuit uiteenlopende invalshoeken naar zichzelf, hun uitdagingen en veranderende positie in de wereld willen leren kijken — onafhankelijk en met gezonde twijfel;

  • op zoek zijn naar zingeving en een antwoord op de vraag wat wil ik zélf? Die de wereld door hun eigen ogen willen zien en hun vermogen om situaties te beoordelen, opties af te wegen en beslissingen te nemen in lijn willen brengen met hun waarden en levenshouding. [2]

Lees meer over transformatieve coaching en waarom dit juist nú belangrijk is.

[1] Transformatieve coaching wordt ook wel developmental of ontwikkelingscoaching genoemd, met name door coaches die deze vorm van coaching zuiver benaderen vanuit de ontwikkelingspsychologie (zie ook: Over transformatieve coaching en waarom dit juist nú belangrijk is). Maar omdat ik in mijn praktijk ook andere invalshoeken meeneem, waaronder filosofie en humanistische vorming of Bildung, kies ik voor de benaming ‘transformatieve coaching’.
[2] Natuurlijk kunnen er ook andere redenen zijn. Maar wat de aanleiding ook is, transformatieve coaching is altijd een inwaartse zoektocht die je laat groeien in je rol als senior executive en je volle potentie als mens — wijzer en met helderheid van geest.

bottom of page