top of page

Leiderschap met wijsheid & helderheid van geest

Lang hebben we gedacht dat alles in de wereld kenbaar is. Dat we langs gebaande paden de oplossingen voor onze problemen zouden vinden en met modellen de realiteit konden nabootsen. Het was een wereld die we denken te zien als we oog in oog staan met een schilderij van Piet Mondriaan  — geordend, repetitief, rechtlijnig. En zo hebben we ook onze organisaties vormgegeven, ons werk, ons denken en zelfs ons hele ‘zijn’: keurig geordend in aparte hokjes en langs kaarsrechte lijnen. Mechanisch en eendimensionaal.

Maar de échte wereld laat zich niet zo eenvoudig reduceren. Die heeft meer weg van een schilderij van Jackson Pollock  — verweven, onvoorspelbaar, vloeiend. Om in zo’n complex labyrint je weg te vinden, heb je niets aan keurige hokjes, rechte lijnen of betere modellen. Waar je wél wat aan hebt, zijn andere manieren van zien en doorgronden en een scherp moreel besef dat richting geeft aan jezelf en hoe je je tot die wereld verhoudt.

Ik help senior executives en leiderschapsteams met het onderzoeken en bevragen van hun innerlijke Mondriaan’, van hun lineaire en deterministische manier van denken, zodat ze op nieuwe manieren en vanuit verschillende perspectieven naar zichzelf, hun uitdagingen en positie in de wereld kunnen kijken — met wijsheid en helderheid van geest.

Ik doe dit door:

Transformatieve coaching van senior executives

Betekenisvolle gesprekken met leiderschapsteams

Waysfinding met leiderschapsteams

Transformatieve coaching 

We leven in een wereld waarin vandaag dingen gebeuren die we gisteren niet voor mogelijk hielden en waarin onze problemen complex en verweven zijn. Om in zo’n wereld je weg te vinden, zal je op een andere manier moeten kijken en denken. Je moet ‘onmogelijke’ verbanden leren herkennen en niet langer bang zijn dat je iets niet weet of nog niet kan weten.

Transformatieve coaching  helpt je deze innerlijke metamorfose te maken. Om te kunnen beoordelen wat écht belangrijk is, en waarom, en om vanuit een groter geheel en uiteenlopende invalshoeken naar jezelf, je rol als executive en je uitdagingen te kijken.

Transformatieve coaching is geen ‘60 minuten coaching’. Samen voeren we een reeks ongehaaste gesprekken die uitnodigen tot anders kijken, ontdekken en doorgronden. Niet vanachter een bureau, maar in een omgeving waarin we de tijd uit het oog verliezen, onze gedachten de vrije loop kunnen laten en onszelf durven zijn.

Voor senior executives die inzien dat de complexiteit en ambiguïteit waarmee ze te maken hebben vereist dat ze op een andere manier leren denken — complexer, vanuit verschillende perspectieven en met meer twijfel.

Betekenisvolle gesprekken

We praten en vergaderen heel wat af, maar hoe vaak maken we tijd vrij voor echte conversaties? Voor indringende, onderzoekende gesprekken waarin we nieuwsgierig kunnen zijn, bereid ons oordeel op te schorten en openstaan voor de inzichten en meningen van anderen. Terwijl juist dit soort gesprekken, waarin we met en van elkaar leren, het startpunt van echte verandering zijn.

 

Betekenisvolle gesprekken geven ons de kans van gedachten te wisselen over wat we denken en voelen. Ze helpen ons zien en doorgronden hoe anderen naar de wereld én naar ons kijken. Door gezamenlijk verbindingen te leggen tussen die verschillende ‘realiteiten’ ontdekken we nieuwe mogelijkheden die anders verborgen zouden zijn gebleven.

Betekenisvolle gesprekken beginnen niet met een probleem dat in het ‘hier en nu’ moet worden opgelost, maar met een vraag die moet worden ontward en verkend. Ze leiden niet tot een to-do-lijstje of panklare oplossingen, maar naar verrassende, nieuwe inzichten en alternatieve wegen. 

 

Off-sites Soms is meer tijd, breedte of diepte nodig dan één conversatie toelaat. In die gevallen zijn (meerdaagse) off-sites een goed alternatief. Ze combineren de kracht van het gesprek met de creativiteit van interactieve werkvormen en momenten van reflectie .

Voor leiderschapsteams die vat willen krijgen op hun gezamenlijk denkproces en de complexiteit van de uitdagingen en ethische vraagstukken waarmee ze in hun werk en relatie tot elkaar worden geconfronteerd.

  Piet Mondriaan’s Compositie met groot rood vlak, geel, zwart, grijs en blauw en Jackson Pollock’s Number 14: Gray vormen samen een beeldende metafoor voor de verschillen tussen gecompliceerdheid en complexiteit.

 Transformatieve coaching nodigt uit tot zelfonderzoek — tot het verkennen en bevragen van je overtuigingen, beelden en interpretaties over wie je bent en je doel en plaats in de wereld. Leidend is de vraag wie kies ik te zijn? en het coachingsproces is gericht op het leren en doen wat nodig is om te groeien naar en in de belichaming van die keuze. Dit leidt tot fundamentele veranderingen in het diepste van iemands ‘zijn’.

 Thema’s die zich goed lenen voor off-sites: identificeren van waarden- en overtuigingssystemen, mentale modellen en ingeslepen denkpatronen; verkennen van mogelijke toekomsten; complexiteit en systeemdenken; omgaan met paradoxen en onzekerheid; en leiderschap en morele dilemma's.

Anker 1
Anker 2

CONTACT

Wil je meer weten over mijn werk of een mogelijke samenwerking verkennen, neem dan gerust contact op. Misschien kunnen we een wandeling maken of een museum bezoeken. Maar er is hoe dan ook tijd voor een ongehaast gesprek.

Anker 4
bottom of page