Leiderschap met wijsheid & helderheid van geest

Lang hebben we gedacht dat alles in de wereld kenbaar is. Dat we door te zoeken langs gebaande paden de oplossingen voor al onze problemen konden vinden. En dat we met modellen de realiteit konden nabootsen. Het is de wereld zoals we die denken te zien als we oog in oog staan met een schilderij van Piet Mondriaan : geabstraheerd, verklaarbaar, rechtlijnig. Het laat ons zien hoe we ons werk hebben vormgegeven, onze organisaties, ons denken en zelfs ons hele ‘zijn’: keurig in hokjes en langs rechte lijntjes. Eendimensionaal.

Maar de échte wereld laat zich niet zo eenvoudig reduceren. Die heeft namelijk alles weg van een schilderij van Jackson Pollock ; verweven, onvoorspelbaar, vloeiend. Om in zo’n complex labyrint je weg te vinden, heb je niets aan keurige hokjes, rechte lijntjes of betere modellen. Waar je wél wat aan hebt, zijn andere manieren van zien en doorgronden en een scherp moreel besef dat richting geeft aan jezelf en hoe je je tot die wereld verhoudt.

Ik help senior executives en leiderschapsteams met het onderzoeken en bevragen van hun ‘innerlijke Mondriaan’ zodat ze op nieuwe manieren en vanuit verschillende perspectieven naar zichzelf, hun uitdagingen en de wereld kunnen kijken — met wijsheid & helderheid van geest.

Ik doe dit door:

01/Transformatieve coaching

02/Wegvindende gesprekken

01/Transformatieve coaching 

We leven in een wereld waarin vandaag dingen gebeuren die we gisteren niet voor mogelijk hielden en waarin onze problemen complex en verweven zijn. Om in zo’n wereld te kunnen groeien, zal je op een andere manier moeten kijken en denken. Je moet ‘onmogelijke’ verbanden leren herkennen en niet langer bang zijn dat je iets niet weet of nog niet kunt weten.

Transformatieve coaching  helpt je deze innerlijke metamorfose te maken. Om te kunnen beoordelen wat écht belangrijk is, en waarom, en om vanuit een groter geheel en verschillende invalshoeken naar jezelf, je rol als executive en je uitdagingen te kijken.

Transformatieve coaching is geen ‘60 minuten coaching’. De sessies nemen de tijd die nodig is. Samen voeren we ongehaaste gesprekken die uitnodigen tot kijken, ontdekken en doorgronden. Niet vanachter een bureau, maar altijd in een omgeving waarin we de tijd uit het oog verliezen en onszelf kunnen en durven zijn.

Voor senior executives die tegen hun grenzen aanlopen en begrijpen dat ze aan zichzelf moeten werken — aan wie ze zijn, hun ethisch kompas en de manier waarop ze de wereld zien en hoe ze zich tot die wereld verhouden.

02/Wegvindende gesprekken

We praten en vergaderen heel wat af, maar hoe vaak maken we tijd vrij voor echte conversaties? Voor indringende, wegvindende gesprekken waarin we nieuwsgierig kunnen zijn, bereid ons oordeel op te schorten en openstaan voor de inzichten en meningen van anderen. Terwijl juist dit soort gesprekken het startpunt van echte verandering zijn.

 

Wegvindende gesprekken geven ons de kans van gedachten te wisselen over wat we denken en voelen. Ze helpen ons zien en doorgronden hoe anderen naar de wereld én naar ons kijken. Door gezamenlijk verbindingen te leggen tussen die verschillende ‘realiteiten’ ontdekken we nieuwe mogelijkheden die anders verborgen zouden zijn gebleven.

Wegvindende gesprekken beginnen niet met een probleem dat in het ‘hier en nu’ moet worden opgelost, maar met een vraag die moet worden ontward en verkend. Ze leiden niet tot oplossingen, althans niet direct, maar naar nieuwe, verrassende inzichten en alternatieve wegen.

Voor leiderschapsteams die een beter begrip willen krijgen van en meer vat op de complexiteit van de uitdagingen en de ethische vraagstukken waarmee ze in hun werk en relatie tot elkaar worden geconfronteerd.

 

  Piet Mondriaan’s Compositie met groot rood vlak, geel, zwart, grijs en blauw en Jackson Pollock’s Number 14: Gray vormen samen een beeldende metafoor voor de verschillen tussen gecompliceerdheid en complexiteit.

  Mijn manier van werken en denken is geworteld in kunst, (klassieke) filosofie, humanistische vorming (Bildung) en constructieve ontwikkelingspsychologie, waaronder Robert Kegan’s Theory of Adult Development en Susanne R. Cook-Greuter’s Theory Of Vertical Growth And Meaning Making. Wat deze theorieën met elkaar gemeen hebben, is het inzicht dat de cognitieve systemen waarmee wij zingeven met de tijd groeien en veranderen en dat daarmee ook ons vermogen om complexiteit te doorgronden toeneemt.

Lees meer over transformatieve coaching en waarom dit juist nú belangrijk is

 
 

CONTACT

Wil je meer weten over mijn werk of een mogelijke samenwerking verkennen, neem dan gerust contact op. Misschien kunnen we een wandeling maken of een museum bezoeken. Maar er is hoe dan ook tijd voor een ongehaast gesprek.