Mark Storm

Mark Storm zet
aan tot denken

Lang hebben we gedacht dat alles in de wereld kenbaar is. Dat we door te zoeken langs gebaande paden en naar het enige antwoord al onze problemen konden oplossen. Of dat we met modellen de realiteit konden nabootsen. De wereld als een Mondriaan : geabstraheerd, verklaarbaar, repetitief.

 

Maar inmiddels weten we dat de wereld meer weg heeft van een schilderij van Jackson Pollock ; verweven, grillig, verrassend. Om in zo’n complex labyrinth je weg te vinden, heb je niets aan betere modellen. Wat je wél nodig hebt zijn andere manieren van denken en verhouden.

 

Ik help senior executives en leiderschapsteams met het omvormen van hun ‘innerlijke Mondriaan’ zodat ze op nieuwe manieren naar zichzelf, hun uitdagingen en de wereld kunnen kijken. Met wijsheid & helderheid van geest.

Ik doe dit door:

01/ Transformatieve ontwikkeling van senior executives

02/ Ontrafelen van het denkproces van senior executives

03/ Samen doorgronden met leiderschapsteams

01/ Transformatieve ontwikkeling 

Developmental coaching van senior executives

We leven in een wereld waarin vandaag dingen gebeuren die we gisteren niet voor mogelijk hielden. En waarin onze problemen complex en verweven zijn. Om in zo’n wereld te kunnen groeien, zal je op een andere manier moeten kijken en denken. Je moet ‘onmogelijke’ verbanden leren herkennen en niet langer bang zijn dat je iets niet weet of nog niet kunt weten. Developmental coaching ‡ helpt je deze innerlijke transformatie te maken. Het stelt je in staat te ontdekken wie je werkelijk bent en wat je echt belangrijk vindt, en om vanuit een groter geheel en verschillende invalshoeken naar jezelf, je rol als executive en je uitdagingen te kijken.

Developmental coaching is geen ‘60 minuten coaching’. De sessies nemen de tijd die nodig is. Samen voeren we ongehaaste gesprekken die uitnodigen tot kijken, ontdekken en doorgronden. Niet vanachter een bureau, maar altijd in een omgeving waar we onze dagelijkse beslommeringen achter ons kunnen laten en de tijd uit het oog verliezen.

Voor senior executives die tegen hun grenzen aanlopen en begrijpen dat ze aan zichzelf moeten werken — aan wie ze zijn, de manier waarop ze naar de wereld kijken en hoe ze zich daartoe verhouden.

02/ Ontrafelen van het denkproces

Slow thinking met senior executives

Als senior executive worstel je vaak in eenzaamheid met complexe problemen en fundamentele vragen. Anderen om raad vragen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als je eigen denken nog niet scherp is. Maar niets is zo moeilijk als je eigen ‘criticaster’ zijn. Wat je nodig hebt is iemand die luistert, bevraagt en observeert zonder vooringenomenheid en zonder te oordelen. Iemand die je helpt de juiste vragen te vinden, alternatieve denkrichtingen te verkennen en goed doordachte besluiten te nemen. Een eerlijke, belangeloze ‘denkpartner’ die kan uitgroeien tot een echte confidant.

Slow thinking helpt niet alleen je gedachten te ordenen en verhelderen, maar ook om ingesleten denkpatronen en cognitieve vooroordelen te herkennen. Het doel is het verbeteren van het denkproces — van hoe je denkt.

Voor senior executives die hun denkproces willen ontrafelen en ‘scherpen’ om beter doordachte besluiten te kunnen nemen.

03/ Samen doorgronden

Catalytic conversations met leiderschapsteams

 

We praten heel wat af maar maken zelden tijd voor echte conversaties. Voor indringende gesprekken waarin we nieuwsgierig kunnen zijn, bereid ons oordeel op te schorten en openstaan voor de inzichten van anderen. Terwijl juist dit soort gesprekken het startpunt van verandering zijn. Conversaties geven ons de kans van gedachten te wisselen over wat we denken en voelen. Ze helpen ons te zien en doorgronden hoe anderen naar de wereld en naar ons kijken. Door verbindingen te leggen tussen die verschillende ‘realiteiten’ ontdekken we nieuwe, betekenisvolle mogelijkheden die anders verborgen zouden zijn gebleven.

Catalytic conversations beginnen niet met een probleem dat ter plekke moet worden opgelost, maar met een vraag die moet worden verdiept en verkend en die ons kan leiden naar nieuwe inzichten en alternatieve wegen.

Voor leiderschapsteams die met elkaar in gesprek willen gaan om een beter begrip te krijgen van en meer grip te krijgen op de complexe uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

 

  Piet Mondriaan’s Compositie met groot rood vlak, geel, zwart, grijs en blauw en Jackson Pollock’s Number 14: Gray vormen samen een beeldende metafoor voor de verschillen tussen gecompliceerdheid en complexiteit.

  Developmental coaching is geworteld in constructieve ontwikkelingstheorieën, waaronder Robert Kegan’s Theory of Adult Development en Susanne R. Cook-Greuter’s Theory Of Vertical Growth And Meaning Making. Wat deze theorieën met elkaar gemeen hebben, is het inzicht dat de cognitieve ‘systemen’ waarmee wij zingeven met de tijd groeien en veranderen en dat daarmee ook ons vermogen om complexiteit te doorgronden toeneemt.

 

Lees ook  waarom developmental coaching juist nu belangrijk is.

 
 
 

CONTACT

Wil je meer weten over mijn werk of samenwerking verkennen, neem dan gerust contact op. We kunnen misschien een wandeling maken of een museum bezoeken. Maar er is hoe dan ook tijd voor een ongehaast (online) gesprek.

mark@markstorm.nl

 

Twitter

Medium

LinkedIn

Code of conduct