top of page

Werkplaats voor veranderingen

20150403_74.jpg

Foto  Een van de architectuurmodellen van Constant’s Nieuw Babylon uit de collectie van het Kunstmuseum in Den Haag.

[introductie]

03/Workshops en off-sites

04/Explorators

05/Veranderprogramma’s

03/Workshops en off-sites

Anders dan onderzoekende gesprekken die een open en verkennend karakter hebben en waarin de dialoog centraal staat , zijn workshops een ‘deep dive’ in een specifiek thema. Meerdaagse off-sites combineren de kracht van dialoog met interactieve werkvormen en momenten van reflectie.

Thema’s die mij na aan het hart liggen zijn:

belief systems, mentale modellen en ingeslepen denkpatronen

/ verkennen van mogelijke toekomsten (futures thinking)

/ complexiteit, systeemdenken en paradoxen

/ leiderschap, ethiek en morele vraagstukken

Typische duur: max. 1 dag (workshops), meerdaags (off-sites)

04/Explorators

 

Een explorator is een verkenning die begint met een ‘wat als’-vraag. Het doel van de verkenning is niet hét antwoord op die vraag te vinden, maar te komen tot nieuwe inzichten, scenario’s en misschien zelfs wel betere vragen.

 

In vier iteratieve stappen (verzamelen, structureren, valideren en integreren) verkennen kleine teams onafhankelijk van elkaar de ‘wat als’-vraag. Elke stap eindigt met een gezamenlijke sessie waarin de teams hun inzichten en ideeën delen en zo elkaars kennis verrijken. Tot slot brengen zij hun bevindingen en ervaringen voor de laatste keer bijeen en werken ze toe naar een dialoog met het senior-managementteam van de organisatie.

Typische duur: 3-6 maanden (de ideale looptijd is 100 dagen)

05/Veranderprogramma

Verandering is geen voorspelbaar, lineair proces, maar juist geïmproviseerd, iteratief en relationeel. Het is het gevolg van kleine, doelgerichte shifts in ons denken en gedrag. En altijd binnen de context van het échte werk, zodat de impact meteen zichtbaar en ‘voelbaar’ is.

 

Deze units of change zijn de kern van mijn veranderprogramma’s . Of het nu gesprekken (de kleinste eenheden van verandering), interventies, workshops of experimenten zijn, zorgvuldig bij elkaar gebracht en nauwkeurig op elkaar afgestemd brengen ze grote veranderingen teweeg.

 

Typische duur: 6–24 maanden

 

  Ook mijn coachingsessies en onderzoekende gesprekken zijn ontworpen, maar hun ontwerp is slechts een raamwerk dat ruimte biedt aan de meanderende aard van de gesprekken. Het faciliteert de flow van het gesprek zonder per se toe te werken naar een vooraf vastgesteld einddoel.

  Om een programma te realiseren met een katalyserende en blijvende impact, werk ik samen met ontwerpers, story-tellers en andere professionals, zoals organisatiepsychologen en corporate antropologe , met wie ik vaak al jaren samenwerk.

Lees meer over het transformeren van organisaties door kleine ‘units of change’

Anker 1
Anker 2
Anker 3

CONTACT

Wil je meer weten over mijn werk of een mogelijke samenwerking verkennen, neem dan gerust contact op. Misschien kunnen we een wandeling maken of een museum bezoeken. Maar er is hoe dan ook tijd voor een ongehaast (online) gesprek.

Anker 4
bottom of page