Waarom developmental coaching juist nu belangrijk is

We hebben onszelf de afgelopen, pak ’m beet, tweehonderd jaar aardig voor de gek gehouden. Sinds de industriële revolutie vleugels kreeg, zijn we gaan geloven in de maakbaarheid van vrijwel alles en is niet alleen ons handelen, maar ook ons denken ‘gemechaniseerd’. Ook zijn we ons ook steeds verder gaan specialiseren, waardoor we de verbanden uit het oog zijn verloren. Ze werden onzichtbaar, maar verdwenen niet. En nu komen we er met een schok achter dat alles met alles samenhangt. Dat het is zoals de Schots-Amerikaanse natuuronderzoeker en milieufilosoof John Muir schreef: “Wanneer we er één ding uit pikken, komen we erachter dat dit ene ding vastzit aan al het andere in het universum”. De complexiteit waarmee we nu opeens worden geconfronteerd, wordt gedefinieerd door de onderlinge interacties tussen die ‘dingen’. En juist die interacties zijn in ons denken tussen de wal en het schip gevallen. Om ze te kunnen zien, moeten we opnieuw leren kijken — anders en vanuit verschillende invalshoeken.

Een “flaw” in het model van de wereld

Dat dit niet eenvoudig is, blijkt wel uit het voorbeeld van de Amerikaanse econoom en voormalig voorzitter van het Federal Reserve (‘The Fed’), Alan Greenspan. Toen hij in 2008, vlak na het begin van de kredietcrisis, door een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werd ondervraagd, zei Greenspan dat hij een fout had gevonden in wat hij veertig jaar lang had beschouwd als het model voor hoe de wereld werkt. 

Greenspan, bepaald geen domme man, is een goed voorbeeld van waar lineair denken, opgesloten zitten in een systeem dat geen verbinding meer heeft met het grotere geheel en een eenzijdig wereldbeeld toe kunnen leiden. Zelfs toen hij de “flaw” had ontdekt, was het niet meer dan een weeffout in een verder goed werkend systeem, aldus Greenspan.

Greenspan is zeker niet uniek. We zien zijn manier van denken — rechtlijnig en boven enige twijfel verheven — overal en op ieder niveau terug in onze samenleving. Bij de overheid, in de politiek, maar ook in directiekamers.

Maar wat weet ik eigenlijk?

Maar in plaats van ‘lineair, opgesloten en eenzijdig’ hebben we juist leiders nodig die het tegenovergestelde belichamen. Die verder kijken dan hun onmiddellijke omgeving, industrie en belangen. Leiders die patronen zien en herkennen, grenzen slechten en connecties smeden. Die zélf denken.

Dit is niet iets wat je even snel leert. Het is geen kwestie van het aanleren van nieuwe of verdiepen van bestaande vaardigheden. Of het herstellen van een een weeffout. Dit gaat om het veranderen van diepgewortelde overtuigingen en generalisaties waarmee we de wereld interpreteren. En dat is misschien wel het moeilijkste dat er is. Het vereist dat we onze stelligheid, ons ‘zeker weten’, inruilen voor twijfel en nieuwsgierigheid. Dat we vraagtekens durven zetten bij wat we weten of denken te weten. Net als de 16-eeuwse Franse essayist en filosoof Michel de Montaigne die zijn levensmotto samenvatte in de vraag Que sais-je? Wat weet ik? Zijn essays zijn een voortdurende zoektocht naar de essentie.

Developmental coaching ‡ is precies dat: een voortdurend afvragen en bevragen om dieper tot je eigen kern door te dringen en zo je weg te vinden in de ‘nieuwe’ complexe werkelijkheid — met wijsheid & helderheid van geest.

 

  “I found a flaw in the model that I perceived as the critical functioning structure that defines how the world works”. (Alan Greenspan in antwoord op een vraag van de voorzitter van de House Committee on Oversight and Government Reform, Henry Waxman; Washington D.C., 23 oktober 2008).

  Mijn developmental-coachingpraktijk is onder andere geworteld in (klassieke) filosofie en constructieve ontwikkeling-stheorieën, waaronder Robert Kegan’s Theory of Adult Development en Susanne R. Cook-Greuter’s Theory Of Vertical Growth And Meaning Making. Wat deze theorieën met elkaar gemeen hebben, is het inzicht dat de cognitieve ‘systemen’ waarmee wij zingeven met de tijd groeien en veranderen en dat daarmee ook ons vermogen om complexiteit te doorgronden toeneemt.

CONTACT

Wil je meer weten over mijn werk of samenwerking verkennen, neem dan gerust contact op. We kunnen misschien een wandeling maken of een museum bezoeken. Maar er is hoe dan ook tijd voor een ongehaast (online) gesprek.

mark@markstorm.nl

 

Twitter

Medium

LinkedIn

Code of conduct